Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3977/UB-ĐB ngày 12/07/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành

Số hiệu: 3977/UB-ĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 12/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3977/UB-ĐB
V/v thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Xây dựng
- Sở Giao thông Công chánh
- Sở Tư pháp
- Hội đồng thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng TP
- Uỷ ban nhân dân quận - huyện

 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố tại các Công văn số 3749/TC-HĐTĐĐB-BVG ngày 30 tháng 6 năm 2004 về một số vướng mắc  trong việc thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, số 3792/ TC-HĐTĐĐB-BVG ngày 30 tháng 6 năm 2004 về tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước và sau ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực.

Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ngày 01 tháng 7 năm 2004, Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, trong đó có một số chính sách về bồi thường có khác so với các quy định hiện hành, tuy nhiên, đến nay, các Nghị định mới của Chính phủ chưa được ban hành để thay thế hoặc bổ sung các Nghị định của Chính phủ. Để không ảnh hưởng đến các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định mới phù hợp với Luật đất đai có hiệu lực thi hành, yêu cầu Hội đồng thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố vẫn thẩm định các phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án căn cứ vào Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, có lưu ý các chủ đầu tư dự án khi thẩm định phương án là: Khi Nghị định mới được ban hành, các phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt và ban hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về sau sẽ được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với Nghị định  mới và đảm bảo quyền lợi của người bị giải toả, thu hồi đất để thực hiện dự án.

2. Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của các dự án đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt, giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo Hội đồng thẩm định bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng của dự án vẫn tiếp tục triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bình thường theo trình tự quy định của Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3977/UB-ĐB ngày 12/07/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.111

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124