Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3951/UB-ĐT ngày 09/07/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 138/2004/QĐ-UB và Quyết định số 139/2004/QĐ-UB

Số hiệu: 3951/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 09/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3951/UB-ĐT
V/v thực hiện Quyết định số 138/2004/QĐ-UB và Quyết định số 139/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Cục Thuế
- Sở Giao thông công chánh
- Sở Tài chính
- Sở Xây dựng
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Ban Quản lý khu Nam
- Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện
- Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn

 

Xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3753/TNMT-KHTH ngày 22 tháng 6 năm 2004 về tình hình giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 138/2004/QĐ-UB và Quyết định số 139/2004/QĐ-UB ngày 18 tháng 5 năm 2004; Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện cần tổ chức ngay việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo Quyết định số 138/2004/QĐ-UB và tiến hành kiểm tra thường xuyên việc thực hiện của các phòng, ban có liên quan nhằm đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng nội dung, thẩm quyền và thời gian quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tại các quận, huyện và Ban Quản lý khu Nam. Cần lưu ý việc sử dụng bản đồ địa chính tại các địa bàn đã có bản đồ địa chính để lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Các thành viên của Tổ công tác liên ngành tham gia giải quyết hồ sơ đất đai phải nghiên cứu thật kỹ hồ sơ và thay mặt cơ quan công tác chuẩn bị ý kiến đầy đủ trước khi dự họp để việc quyết định giải quyết hồ sơ được chính xác, kịp thời.

3. Sở Quy hoạch - Kiến trúc soạn thảo quy định hướng dẫn về lập quy hoạch chi tiết 1/500 quy định về hồ sơ, thời gian trình và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

4. Sở Giao thông công chánh tiến hành khảo sát lập quy hoạch chi tiết các rạch được phép san lắp để làm cơ sở cho việc xem xét giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Khi nhận được hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết các rạch được phép san lắp, Sở Giao thông công chánh cho tiến hành khảo sát ngay để có ý kiến, đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ đúng theo Quyết định số 138/2004/QĐ-UB và Quyết định số 139/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về các nội dung lập dự án đầu tư để các đơn vị thực hiện thống nhất việc lập, trình duyệt dự án đầu tư các đơn vị phải thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành, không được tuỳ tiện giảm vốn đầu tư từ nhóm A xuống thành nhóm B.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế thành phố trong việc xác định mức thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, hướng dẫn các tổ chức được giao đất nộp các chứng từ về bồi thường để tính toán mức khấu trừ tiền sử dụng đất. Đồng thời, với nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Lãnh đạo Sở phải có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo nhanh cho Uỷ ban nhân dân thành phố các khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ, không để hồ sơ bị tồn đọng quá thời gian quy định.

- Công văn trình Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết hồ sơ của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có chính kiến cụ thể xác định  có đủ điều kiện để thu hồi, giao đất hoặc cho thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất hay không và đề xuất cụ thể hướng giải quyết.

- Hoàn chỉnh thống nhất mẫu dự thảo quyết định cho mỗi loại công việc, đối tượng, mục đích được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, phường, xã và thị trấn, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của Quyết định số 138/2004QĐ-UB, Quyết định số 139/2004/QĐ-UB và các chỉ đạo cụ thể nêu trên của Uỷ ban nhân dân thành phố./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3951/UB-ĐT ngày 09/07/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 138/2004/QĐ-UB và Quyết định số 139/2004/QĐ-UB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113