Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 381/BXD-QLN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 381/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 381/BXD-QLN
V/v: Triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2008/CT-TTg ngày 8/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/2008/CT-TTg ngày 08 tháng 1 năm 2008 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản, yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình phát triển và quản lý thị trường bất động sản tại địa phương gửi Bộ Xây dựng trước ngày 01 tháng 02 năm 2008 và Bộ xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị.

Tuy nhiên, đến nay nhiều địa phương chưa báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương có báo cáo nhưng nội dung chưa đầy đủ và không có số liệu.

Vì vậy, Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung báo cáo (theo phụ lục gửi kèm) và đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo tình hình phát triển và quản lý thị trường bất động sản tại địa phương gửi Bộ Xây dựng, địa chỉ: 37 Lê Đại Hành – Hà Nội trước ngày 15 tháng 3 năm 2008 để Bộ kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Quản lý nhà - Bộ Xây dựng, điện thoại 04.9741244, fax 04.8215208 để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng các địa phương;
- Lưu VP, Cục QLN.               

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
(Ban hành kèm theo công văn số ....../BXD-QLN ngày …. tháng 2 năm 2008)

I/ TÌNH HÌNH CHUNG

(Nhận định chung về nhu cầu, khả năng cung cấp hàng hoá bất động sản, tình hình giao dịch, giá cả)

II/ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Số lượng các dự án nhà ở, khu đô thị mới, văn phòng, khu thương mại, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang triển khai trên địa bàn;

2. Quy mô tổng các dự án: tổng diện tích đất

3. Kết quả triển khai các dự án nhà ở, khu đô thị mới, văn phòng, khu thương mại, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến hết năm 2007. Dự kiến kết quả triển khai năm 2008;

4. Vướng mắc khó khăn và hướng giải quyết.

(chi tiết xem phụ lục 2, phụ lục 3)

III/ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH VÀ GIÁ CẢ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Tổng số lượng giao dịch mua bán, chuyển nhượng hàng hoá bất động sản có đăng ký nộp thuế trong năm 2007; ước tỷ trọng chiếm bao nhiêu % so với tổng giao dịch bất động sản trên địa bàn;

2. Tổng tài sản giao dịch mua bán hàng hoá bất động sản có đăng ký nộp thuế trong năm 2007;

3. Tổng số bất động sản cho thuê có đăng ký nộp thuế, quy mô về diện tích, tổng doanh thu năm 2007; ước tỷ trọng chiếm bao nhiêu % so với tổng cho thuê sản trên địa bàn;

4. Giá giao dịch hàng hoá bất động sản: mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, trung bình, thấp nhất, cao nhất;

5. Tổng số bất động sản thế chấp, Tổng lượng vốn vay năm 2007;

6. Tổng lượng vốn vay của các dự án phát triển bất động sản;

7. Đánh giá chung về tình hình giao dịch: tăng, giảm, đối tượng (người có nhu cầu, nhà đầu cơ), nguyên nhân, dự báo năm 2008 và phương hướng giải quyết.

(chi tiết xem phụ lục 4)

IV/ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Kê các chính sách tỉnh ban hành về đầu tư, về giao dịch, về thuế. Lưu ý chính sách ưu đãi, và chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

V/ HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Đã có hay chưa, nếu có nêu rõ hệ thống.

2. Nếu chưa có đề xuất phương hướng triển khai.

VI/ THU NGÂN SÁCH TỪ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Tổng thu ngân sách từ thị trường bất động sản năm 2007 trong đó:

- Thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thu từ giao dịch chuyển nhượng

- Thu từ lệ phí trước bạ.

2. Đánh giá chung và biện pháp để thu đủ, chống thất thoát.

VII/ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Dự báo về nhu cầu các chủng loại hàng hoá cơ bản (nhà ở, văn phòng, khu thương mại, nhà xưởng, bất động sản khác) trong năm 2008 và 5 năm tới.

2. Nhu cầu đất đai để phát triển bất động sản.

3. Các giải pháp để thực hiện.

VIII/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 381/BXD-QLN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.632
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196