Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3780/BNN-KH đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 2187/QĐ-BTC về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Trường Đại học Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3780/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 16/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3780/BNN-KH
V/v đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2187/QĐ-BTC ngày 14/9/2010 của Bộ Tài chính về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Trường Đại học Thủy lợi

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Quyết định số 2187/QĐ-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo phương án xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất của Trường Đại học Thủy lợi đang quản lý và sử dụng trên địa bàn TP. Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo đơn vị khẩn trương triển khai Quyết định trên theo phương án đã được phê duyệt tại văn bản số 12873/BTC-QLCS ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo số 1192/CV-ĐHTL ngày 09/11/2010 của Trường, hiện nay Trường đã triển khai được một số công việc như: Bàn giao một số cơ sở nhà, đất đã bố trí làm chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên về cho địa phương quản lý; tiến hành di dời các hộ gia đình đang ở xen kẹp trong khu làm việc; tiến hành các thủ tục xin cấp thỏa thuận quy hoạch… Tuy nhiên, do chưa có quy trình để giải quyết công việc này nên tiến trình thực hiện chậm. Vì vậy, đã quá thời gian quy định thực hiện Quyết định số 2187/QĐ-BTC nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành.

Để tiếp tục thực hiện Quyết định trên theo phương án đã được phê duyệt, đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, cho phép Trường được kéo dài thêm thời gian thực hiện đến 31/12/2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Trường Đại học Thủy lợi;
- Lưu: VT, KH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3780/BNN-KH đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 2187/QĐ-BTC về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Trường Đại học Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.436
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255