Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 357/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc trả lời văn bản số 03/SXD-KTGĐ của Sở XD Hoà Bình

Số hiệu: 357/BXD-KSTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 357/BXD-KSTK
V/v: Trả lời văn bản số 03/SXD-KTGĐ của Sở XD Hoà Bình

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi : Sở xây dựng tỉnh Hoà Bình

 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 03/SXD-KTGĐ ngày 04/01/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình đề nghị Bộ Xây dựng giải thích rõ một số vấn đề cụ thể liên quan đến công tác khảo sát địa hình phục vụ xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công tác khống chế cao độ, toạ độ là một nội dung trong khảo sát trắc địa. Vì vậy, khi khảo sát trắc địa để lập bản đồ địa hình bắt buộc phải thực hiện công tác khống chế cao, toạ độ.

2. Trường hợp khu vực khảo sát đo vẽ rộng, việc khảo sát phục vụ quy hoạch để xây dựng nhiều công trình khác nhau thì cần xây dựng bản đồ địa hình trên hệ cao, toạ độ nhà nước.

3. Những công trình độc lập, quy mô nhỏ, không có yêu cầu kết nối chặt chẽ với các công trình khác có thể sử dụng cao, toạ độ giả định, nhưng các mốc cao, toạ độ giả định phải được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn để khi cần thiết có thể kết nối với hệ cao, toạ độ nhà nước.

4. Sự cần thiết phải khảo sát, lập bản đồ địa hình cũng như sự cần thiết phải xây dựng bản đồ địa hình trên hệ cao, toạ độ nhà nước do Chủ đầu tư cân nhắc, quyết định căn cứ trên tình hình thực tế của khu vực nghiên cứu và đặc điểm công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng công trình.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, KSTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký) 
Nguyễn Văn Liên

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 357/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc trả lời văn bản số 03/SXD-KTGĐ của Sở XD Hoà Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358
DMCA.com Protection Status