Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3559/CV-UB-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 17/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3559/CV-UB-QLĐT
V/v xử lý các vi phạm chuyển nhượng đất bất hợp pháp và xây dựng trái phép tại Khu B, B’ thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 1998

 

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
- Sở Tài chính-Vật giá thành phố
- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố
- Sở Xây dựng thành phố
- Kiến trúc sư Trưởng thành phố
- Thanh tra thành phố
- Công an thành phố
- Ban Tổ chức Chính quyền TP
- UBND Quận 7, 8, huyện Bình Chánh
- Ban Quản lý Khu Nam thành phố
- Cty Phát triển công nghiệp Tân Thuận
- Công ty Cổ phần PT Nam Sàigòn.

 

Ngày 04 tháng 8 năm 1998, Ủy ban nhân dân thành phố đã có cuộc họp với Ban Quản lý Khu Nam, Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận, Công ty Cổ phần phát triển Nam Sàigòn xử lý các vi phạm mua bán đất đai bất hợp pháp và xây dựng nhà ở trái phép tại khu B, B’, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau :

1. Tình hình vi phạm tại Khu B, B’ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh với quy mô khối lượng và tính chất như đã báo cáo của Ban Quản lý khu Nam và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh là rất nghiêm trọng cần phải tập trung phối hợp chỉ đạo, kiên quyết ngăn chặn và xử lý đúng chính sách và các quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp mua bán đất trái pháp luật trong khu vực dân cư đã được Chính phủ phê duyệt, xây dựng bất hợp pháp (kể cả nhà tạm và nhà kiên cố, bán kiên cố), Ủy ban nhân dân quận-huyện có quyền và cần thiết ra quyết định cưỡng chế bắt buộc và tổ chức tháo gỡ ngay khi bắt đầu xây dựng trái phép (không chờ giải quyết khiếu nại, báo cáo xin quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố như đối với những trường hợp đền bù giải tỏa tái định cư để xây dựng công trình mới trong các khu nhà ở ổn định khác). Ban Quản lý khu Nam thành phố cùng với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và các ngành liên quan nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành và đề xuất bổ sung, điều chỉnh cần thiết (nếu các quy định đó không phù hợp với tình hình thực tế).

2. Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cần khẩn trương củng cố và tăng cường lực lượng cho Đội kiểm tra xử lý xây dựng của Bình Chánh (đã có) để thực hiện có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu công tác. Nghiên cứu hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức lực lượng để trình thành phố ban hành chính thức (cho huyện Bình Chánh và cho các quận-huyện có yêu cầu khác của thành phố).

Nhanh chóng phân loại đối tượng để ngăn chặn và xử lý bằng các hình thức thích hợp, đặc biệt chú ý kết hợp chặt chẽ 3 biện pháp giáo dục - hành chính - kinh tế trong đó chú trọng biện pháp tuyên truyền, giải thích, thuyết phục với vai trò tích cực của các đoàn thể và tổ chức quần chúng. Số đối tượng đầu cơ, kích động, giải thích tuyên truyền trái chủ trương chính sách của Nhà nước, gây rối trật tự an ninh, vi phạm pháp luật cần phải lập hồ sơ để truy tố và xử theo luật pháp.

3. Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Ban Quản lý khu Nam thành phố thành lập đoàn kiểm tra và xử lý các vụ việc vi phạm tại khu B, B’ ở huyện Bình Chánh để xem xét, giải quyết cụ thể tại địa phương.

4. Giao cho Ban Tổ chức Chính quyền thành phố chủ trì phối hợp với Ban Quản lý khu Nam thành phố nghiên cứu hoàn chỉnh nhanh quy chế tổ chức lực lượng kiểm tra xử lý vi phạm quy hoạch và xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Ban Quản lý khu Nam thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thường trực Thành ủy
- TTUB : PCT.TT, QLĐT
- VPUB : CPVP, Tổ QLĐT
- Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3559/CV-UB-QLĐT ngày 17/09/1998 về việc xử lý các vi phạm chuyển nhượng đất bất hợp pháp và xây dựng trái phép tại Khu B, B’ thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.648

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198