Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3553/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3553/TCT-TS
V/v: miễn tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 5218/CT-THDT ngày 22/8/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chế độ miễn tiền sử dụng đất đối với đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/10/2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai, tại Tiết đ, Khoản 3, Điều 186 của Nghị định này qui định bãi bỏ qui định về: “Qui định về Nhà nước giao đất ổn định lâu dài và không thu tiền sử dụng đất đối với các cơ sở ngoài công lập tại Khoản 1, Điều 7 của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 1999 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao”. Theo đó, kể từ ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì không thực hiện việc giao đất ổn định lâu dài đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các cơ sở này khi được giao đất phải chấp hành chế độ thu tiền sử dụng theo qui định của Luật Đất đai năm 2003.

Đến ngày 3/12/2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất (thi hành Luật Đất đai năm 2003) và có hiệu lực thi hành thì đối tượng thu, đối tượng không phải nộp và đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo qui định tại Nghị định này. Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân có đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao thì được miễn tiền sử dụng đất theo qui định tại Khoản 4, Điều 12 của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP.

Đề nghị cơ quan thuế tỉnh Bình Dương phối hợp với cơ quan Tài nguyên, Môi trường và cơ quan có liên quan xác định cụ thể từng hồ sơ đất đai của tổ chức, cá nhân có đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao tại tỉnh Bình Dương để thực hiện miễn tiền sử dụng đất theo qui định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3553/TCT-TS ngày 12/10/2005 của Tổng cục Thuế về chế độ miễn tiền sử dụng đất đối với đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.712

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!