Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 340/BXD-KTTC về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 340/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 340/BXD-KTTC
V/v: cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 08/CCBM/TC-HC ngày 7/01/2008 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng về việc xin đổi tên chủ sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 220/48 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 08/12/2004, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1953/QĐ-BXD phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Công ty Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng. Theo Quyết định này giá trị nhà ở và quyền sử dụng đất ở của văn phòng chi nhánh Công ty Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng toạ lạc tại số 220/48 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 81,8 m2 (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4577/SXD ngày 18/05/2004 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) đã được tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá (Nguyên giá 627.097.100 đồng, giá trị còn lại 341.245.344 đồng).

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-BXD ngày 25/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về giá trị doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần. Công ty Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng đã bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng quản lý sử dụng theo đúng quy định của Pháp luật về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Trong hồ sơ bàn giao, giá trị nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 220/48 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng đã được bàn giao cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng sở hữu và sử dụng. Như vậy, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 220/48 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã thuộc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng.

Để tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng ổn định và phát triển, Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng tại số 220/48 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh./.

 


Nơi nhận
- Như trên
- CTCP Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng;
- Lưu VP, Vụ KTTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 340/BXD-KTTC về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108