Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3365/VPCP-KTN về bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3365/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3365/VPCP-KTN
V/v bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 7391/UBND-CN ngày 29 tháng 11 năm 2011, số 8190/UBND-CN ngày 23 tháng 12 năm 2011 và số 92/UBND-CN ngày 06 tháng 01 năm 2012), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 4696/BTC-QLCS và số 4697/BTC-QLCS ngày 09 tháng 4 năm 2012), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4909/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 12 năm 2011 và số 167/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31 tháng 01 năm 2012) về việc bán tài sản để thực hiện dự án theo quy hoạch, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện việc xử lý tài sản trên đất và quyết định giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án tại cơ sở nhà đất tại số 66 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Trụ sở cũ của Cục Thuế Nghệ An) và cơ sở nhà đất tại số 2 đường Trần Phú, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh (Trụ sở cũ của Ủy ban nhân dân phường Hồng Sơn) theo quy hoạch được phê duyệt, theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TNMT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
 Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3365/VPCP-KTN về bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116