Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3184/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3184/TCT-TS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 9043/CT-THDT ngày 19/8/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về giá đất thu tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất có thời hạn để thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Khoản 2 Điều 4 và Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định việc thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất sử dụng có thời hạn thì: “Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm giao đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành theo quy định của Chính phủ”.

Căn cứ quy định trên đây thì Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ Xây Dựng) được UBND thành phố Hà Nội giao đất có thời hạn sử dụng 50 năm, nhằm mục đích đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng để cho thuê nhà ở thì thu tiền sử dụng đất theo giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp do UBND thành phố Hà Nội ban hành áp dụng tại thời điểm giao đất, theo thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Trường hợp mục đích đầu tư xây dựng nhà ở của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị không phải để cho thuê mà để chuyển nhượng (bán) nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác thì thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng công ty ĐTPT nhà & ĐT;
- Lưu: VT ,TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3184/TCT-TS ngày 14/09/2005 của Tổng cục Thuế về giá đất thu tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất có thời hạn để thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho thuê

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!