Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3137/UBND-TNMT tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất của chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê để thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 3137/UBND-TNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 27/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3137/UBND-TNMT
V/v: tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất của các chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc;
- Thanh tra Thành phố;
- Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Thị xã.

 

Để tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất của các chủ đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xãthực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP về kiểm tra, kết luận, xử lý, khắc phục các dự án chậm triển khai thực hiện, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 12/7/2010 của UBND TP về kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn TP theo Chỉ thị số 134/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó trọng tâm là các dự án chậm triển khai, các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

Đối với trường hợp vi phạm mà các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã kiểm tra, kết luận, UBND TP đã chỉ đạo xử lý thì phải kiểm tra, rà soát trong việc chấp hành các quyết định, chỉ đạo của UBND TP và kết quả khắc phục sai phạm của các chủ đầu tư. Các trường hợp để tồn tại kéo dài, không có biện pháp khắc phục thì các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất UBND TP biện pháp xử lý kiên quyết theo quy định.

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND TP trước ngày 30/6/2012.

2) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kết luận việc quản lý, sử dụng đất các dự án tại khu vực mặt đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Đông và huyện Từ Liêm theo quy định của Luật Đất đai và Luật Thanh tra, đề xuất xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND TP trước ngày 30/6/2012.

UBND: quận Thanh Xuân, quận Hà Đông, huyện Từ Liêm có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3137/UBND-TNMT tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất của chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê để thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.840
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85