Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc tài sản thế chấp vay vốn tín dụng ưu đãi theo kế hoạch Nhà nước và Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

Số hiệu: 3108-TC/ĐTPT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 06/09/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3108-TC/ĐTPT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3108 TC/ĐTPT NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 1996 VỀ VIỆC TÀI SẢN THẾ CHẤP VAY VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC VÀ QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tại Quyết định số 1730/KTTH ngày 13/4/1996 về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1996, Thủ tướng Chính phủ đã quy định: các dự án - công trình được vay vốn phải có tài sản thế chấp. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng, một số Bộ, ngành và địa phương đã báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ miễn thế chấp tài sản vay vốn cho một số dự án - công trình thuộc các doanh nghiệp nhà nước. Xử lý vấn đề này, ngày 27/6/1996 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3070/KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép những dự án - công trình thuộc doanh nghiệp nhà nước nếu có hiệu quả kinh tế, có khả năng trả nợ, nhưng doanh nghiệp không đủ hoặc không có tài sản thế chấp thì cấp trên của chủ dự án - công trình phải có ý kiến bằng văn bản và doanh nghiệp được lấy giá trị tài sản mới sẽ hình thành của dự án - công trình để thế chấp vay vốn.

Tiếp theo ngày 03/7/1996 Liên Bộ Ngân hàng Nhà nước - Tài chính - Tư pháp đã có Thông tư Liên Bộ số 01/TT-LB hướng dẫn thủ tục về thế chấp, cầm cố tài sản đối với doanh nghiệp nhà nước và thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố và bảo lãnh vay vốn Ngân hàng.

Để triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ tín dụng ưu đãi theo kế hoạch nhà nước, đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh các Quyết định và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành về thế chấp tài sản vay vốn, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thế chấp tài sản đối với các doanh nghiệp khi vay vốn tín dụng nhà nước và Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia tại hệ thống TCĐTPT như sau:

- Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khi vay vốn nhất thiết phải có tài sản thế chấp.

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước có đủ tài sản để thế chấp, khi vay vốn phải thực hiện thế chấp tài sản theo quy định tại Thông tư Liên Bộ NHNN-TC-TP số 01/TT-LB ngày 03/7/1996.

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước không có đủ tài sản thế chấp, khi vay vốn trước hết phải thế chấp số tài sản hiện có theo quy định tại Thông tư Liên Bộ NHNN-TC-TP số 01/TT-LB ngày 03/7/1996, phần còn thiếu được thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3070/KTTH ngày 27/6/1996.

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước không có tài sản thế chấp, khi vay vốn được thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3070/KTTH ngày 27/6/1996.

Giá trị tài sản mới hình thành sau đầu tư của dự án - công trình dùng để thế chấp vay vốn cũng phải lập hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng cầm cố tài sản và làm thủ tục công chứng theo đúng quy định tại Thông tư Liên Bộ NHNN-TC-TP số 01/TT-LB ngày 03/7/1996.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hệ thống TCĐTPT hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định trên khi lập hồ sơ vay vốn tín dụng ưu đãi theo kế hoạch nhà nước và Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia tại hệ thống TCĐTPT. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét và giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc tài sản thế chấp vay vốn tín dụng ưu đãi theo kế hoạch Nhà nước và Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.086
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126