Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2995/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2995/TCT-TS
V/v: tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Đức
Địa chỉ: số 22 (44 cũ) Láng Hạ - Hà Nội

Trả lời công văn số 171/CV-TĐL ngày 19/8/2005 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Đức (TNHH Tùng Đức) về tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 89/CP ngày 17/8/1994 (có hiệu lực kể từ ngày ký) của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính thì đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất là: “tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất”.

Căn cứ quy định trên đây và nghiên cứu hồ sơ của Công ty gửi kèm theo thì Công ty xây dựng nhà ở Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội giao đất theo Quyết định số 3.316/QĐ-UB ngày 10/7/1990 và Công văn số 1.344/CV-UB ngày 6/8/1991 (thời điểm nhà nước chưa ban hành Nghị định số 89/CP quy định thu tiền sử dụng đất) thì không phải nộp tiền sử dụng đất; Công ty TNHH Tùng Đức nhận chuyển nhượng nhà đất tại số 44 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội từ Công ty xây dựng nhà ở Hà Nội vào ngày 4/10/1991 và đã được Sở Nhà đất thành phố Hà Nội cấp “Bản chứng nhận đăng ký sang tên trước bạ nhà đất” ngày 04/11/1994 không thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định số 89/CP nêu trên.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH Tùng Đức làm thủ tục đổi từ “Bản chứng nhận đăng ký sang tên trước bạ nhà đất” sang “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” kèm theo tài sản (nhà) trên đất đó, không phải nộp tiền sử dụng đất và cũng không phải nộp thay tiền sử dụng đất cho Công ty Xây dựng nhà ở Hà Nội.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Tùng Đức biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội,
- Cục thuế TP Hà Nội,
- Sở TNMT Hà Nội,
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2995/TCT-TS ngày 31/08/2005 của Tổng cục Thuế về tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!