Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2776/UB-ĐT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giải quyết hồ sơ chuyển nhượng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2776/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 28/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2776/UB-ĐT
V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giải quyết hồ sơ chuyển nhượng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2000

 

Kính gởi :

- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố
- Ủy ban nhân dân quận-huyện

 

Xét Tờ trình số 9282/CV-QLĐĐ ngày 05/7/2000 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng nền đất của các Doanh nghiệp có chức năng đã đầu tư cơ sở hạ tầng ; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết như sau :

- Đối với đất đã được tách thành nền nhà cụ thể và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của từng nền đất do Ủy ban nhân dân thành phố ký cấp, nay doanh nghiệp chuyển nhượng toàn bộ diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có cho tổ chức, cá nhân thì giao Sở Địa chính-Nhà đất cập nhật biến động trên trang 4 của giấy chứng nhận cho bên nhận quyền sử dụng đất.

- Trường hợp Doanh nghiệp chỉ chuyển nhượng một phần diện tích đất thì bên nhận đất sẽ được cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân thành phố ký ; Sở Địa chính-Nhà đất chịu trách nhiệm nhận và phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau khi đã cập nhật biến động trên trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng./ .

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT
- VPUB : CPVP, Tổ ĐT
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Hùng Việt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2776/UB-ĐT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giải quyết hồ sơ chuyển nhượng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.024
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202