Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2645/LĐTBXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 16/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2645/LĐTBXH

v/v: tự rà soát, kiển tra hồ sơ TNXP bị thương thời ký kháng chiến  

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:  Sở lao động-thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong quá trình xác nhận và giải quyết tồn đọng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị thương, hy sinh, bị địch bắt tù đày đã bộc lộ những dấu hiệu sai phạm ở một số địa phương và cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác nhận.

Những biểu hiện sai phạm đó đã được quần chúng, nhân dân tố giác, phát hiện giúp cho các cơ quan liên quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, về góc độ quản lý nhà nước của Ngành còn hạn chế, chưa chủ động rà soát, phát hiện những sai sót này. Bộ yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiền hành ngay một số việc dưới đây:

1/ Trước mắt, thực hiện việc tự rà soát, kiểm tra, phân loại và xử lý đối với hồ sơ TNXP bị thương thời kỳ kháng chiến đã được xác nhận và thực hiện chế độ quyền lợi theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14 tháng 04 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

2/ Số hồ sơ TNXP bị thương được Sở tiếp nhận nhưng chưa thực hiện chế độ cũng phải qua tự rà soát, kiểm tra và phân loại xử lý. Nếu không đủ Điều kiện tiếp nhận hoặc phải bổ sung cụ thể về thủ tục từng hồ sơ thì Sở cần thông báo tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương biết kết quả thụ lý hồ sơ.

3/ Thời gian tiến hành nội dung công việc được thực hiện ngay trong tháng 08 năm 2005 và thời hạn kết thúc để báo cáo kết quả về Bộ (Cục Thương binh-Liệt sĩ và Người có công) trước ngày 31 tháng 10 năm 2005.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giao cho Cục Thương binh-Liệt sĩ và Người có công xây dựng Đề cương hướng dẫn việc tự rà soát, kiểm tra và cử cán bộ đến một số địa phương để theo dõi, phối hợp và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên.
-Bộ trưởng (để báo cáo)
-UBND các tỉnh thành phố
trực thuộc Trung ương (để báo cáo)
-Thanh tra bộ
-Cục TBLS&NCC; Lưu VP Bộ  

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2645/LĐTBXH ngày 16/08/2005 về việc tự rà soát, kiển tra hồ sơ TNXP bị thương thời ký kháng chiến do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.889

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!