Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2588/BXD-QLN năm 2017 về thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2588/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 31/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2588/BXD-QLN
V/v Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Bộ xây dựng nhận được công văn số 2929/UBND-TH ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị bố trí kinh phí để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ (gọi là NQ 63) và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi là QĐ 22). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo công văn số 2929/UBND-TH kèm theo Kế hoạch số 2799/KH- UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện NQ 63 và QĐ 22 thì số liệu Tỉnh nêu chưa đúng với số liệu đã được thẩm tra, do đó, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên đối chiếu, điều chỉnh, cụ thể là:

Theo Đ án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của tỉnh Điện Biên đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra đến ngày 31/5/2017 có tổng số 1.773 hộ cần hỗ trợ (gồm 593 hộ xây mới và 1.180 hộ sửa chữa) với tổng số vốn cần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 47 tỷ 320 triệu đồng.

Thực hiện QĐ 22, trong giai đoạn 1, ngân sách Trung ương đã cấp đủ 6 tỷ 220 triệu đồng để tỉnh Điện Biên thực hiện hỗ trợ cho 183 hộ (gồm 128 hộ xây mới và 55 hộ sửa chữa) mà Tỉnh đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện địa phương đã thay đi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa với kinh phí đã cấp không thay đổi cho 235 hộ (gồm 76 hộ xây mới và 159 hộ sửa chữa).

Thực hiện NQ 63, trong giai đoạn 2 tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho 1.590 hộ còn lại (gồm 465 hộ xây mới và 1.125 hộ sửa chữa) với tổng số vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 41 tỷ 100 triệu đồng.

Như vậy, với kinh phí 41 tỷ 100 triệu đồng sẽ được cấp từ ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định tại điểm đ Khoản 3 Điều 1 của NQ 63.

2. Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính phân bổ toàn bộ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (100%) để hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng giai đoạn 2 theo QĐ 22 và đề xuất ứng vốn nhằm hoàn thành dt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công trong 02 năm (2017 - 2018).

Vì vậy, đối với kiến nghị về việc sớm phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương để thực hiện hỗ trợ theo QĐ 22, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Trân trọng.


Nơi nhận:
- Như trên
- SXD tỉnh Điện Biên (để t/hiện)
- Lưu: VT. QLN(2b)

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2588/BXD-QLN năm 2017 về thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


250
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217