Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2554/CV-UB-QLĐT về việc xây dựng và sửa chữa chung cư-nhà tập thể hư hỏng nặng trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2554/CV-UB-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 02/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2554/CV-UB-QLĐT  
V/v xây dựng và sửa chữa chúng cư-nhà tập thể hư hỏng nặng trên địa bàn thành phố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 1999

 

 Kính gởi :

 

- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố
- Sở Tài chính-Vật giá thành phố
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
- Sở Xây dựng thành phố
- Kiến trúc sư trưởng thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 03/1999/CT-UB-QLĐT ngày 25/01/1999 về việc giải quyết chúng cư - nhà tập thể hư hỏng nặng trên địa bàn thành phố.

Sau khi xem xét phương án giải quyết chúng cư - nhà tập thể hư hỏng nặng trên địa bàn thành phố của Sở Địa chính-Nhà đất tại tờ trình số 7087/PA-KHQH ngày 28/5/1999, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cụ thể thêm một số chủ trương và biện pháp cần thiết để các ngành, các cấp có liên quan thực hiện như sau :

1. Giao Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý nhà tổ chức giám định những chúng cư - nhà tập thể hư hỏng để xác định hai loại :

a) Những công trình hư hỏng cần sửa chữa thì chủ động lập thiết kế dự toán, đưa vào kế hoạch sửa chữa, sau đó bán theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ cho những người đang ở thuê hợp pháp có nhu cầu mua ;

b) Những công trình đã xuống cấp hư hỏng quá nặng tỷ lệ chất lượng công trình còn lại thấp hoặc đã quá niên hạn sử dụng có nguy cơ sụp đổ, nếu việc đầu tư sửa chữa không có hiệu quả kinh tế thì lập dự án phá dỡ để xây dựng lại.

Trước mắt, Sở Địa chính-Nhà đất và Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện ngay việc giám định 18 chúng cư theo danh sách của Sở Địa chính-Nhà đất báo cáo để quyết định thực hiện đầu tư theo một trong hai phương án nêu trên trong năm 1999, bao gồm cả phương án di dời (kèm danh sách).

2 . Sở Địa chính-Nhà đất làm chủ đầu tư lập dự án xây dựng ngay trong quý 3/1999 từ 4 đến 6 chúng cư mới để phục vụ di chuyển các hộ đang ở trong những chúng cư hư hỏng nặng, phải tháo dỡ xây mới. Về địa điểm xây dựng Sở Địa chính-Nhà đất xem xét những dự án đã có sẵn hoặc đang thực hiện có điều kiện phù hợp, thuận lợi cho yêu cầu bố trí tạm cư hoặc định cư cho các hộ thuộc chúng cư phải tháo dỡ làm việc thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi bổ sung kế hoạch năm 1999 cho Sở Địa chính-Nhà đất kinh phí xây dựng chúng cư mới 50 tỷ đồng (gồm 2 tỷ kinh phí chuẩn bị đầu tư, 48 tỷ kinh phí xây dựng). Sở Tài chính-Vật giá quản lý và cấp phát kinh phí này từ tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Sau khi xây dựng xong, chủ đầu tư có trách nhiệm quyết toán theo quy định hiện hành.

3 . Sở Địa chính-Nhà đất và Ủy ban nhân dân quận huyện cùng với Kiến trúc sư Trưởng thành phố xác định nội dung dự án đầu tư, chủ đầu tư xây dựng các dự án trên nền chúng cư cũ đã phá dỡ trình duyệt theo quy định chung.

Sở Tài chính-Vật giá hướng dẫn các đơn vị quản lý chúng cư lập thủ tục thanh lý tài sản theo quy định hiện hành.

4 . Sau khi xây dựng xong, những căn hộ chúng cư được bán cho các hộ thuê nhà ở hợp pháp được tái bố trí định cư. Giá bán và giá thuê nhà do Sở Tài chính-Vật giá chủ trì cùng Sở Địa chính-Nhà đất, Sở Xây dựng và Cục Thuế thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo nguyên tắc chung là :

Các chúng cư xây mới phải tính đủ các chi phí, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, trợ cấp di chuyển, chi phí quản lý dự án, tiền sử dụng đất và kiến thiết cơ bản khác. Ngân sách thành phố chi đầu tư hạ tầng như đường giao thông, vỉa hè, chiếu sáng công cộng, cây xanh, thoát nước, trạm điện, nhà trẻ... (không đưa vào giá thành công trình). Phương thức thanh toán áp dụng theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ.

Sở Địa chính-Nhà đất trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định chuyển giao cho Công ty Công ích của quận-huyện sở tại quản lý chúng cư, lập hợp đồng bán nhà, cho thuê nhà theo quy định. Đối với số căn hộ dôi ra, Sở Địa chính-Nhà đất lập phương án sử dụng trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định để bố trí định cư cho những hộ dân thuộc diện giải tỏa, di dời thuộc các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật chính của thành phố và diện giải tỏa nhà ở trong bệnh viện, trường học.

5. Những hộ đang cư ngụ tại chúng cư hư hỏng nặng phải di dời để xây dựng lại được trợ cấp di chuyển, được hỗ trợ nơi tạm cư trong thời gian xây dựng lại chúng cư và phải trả tiền thuê nhà theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Tài chính-Vật giá chủ trì cùng với Sở Địa chính-Nhà đất, Ủy ban nhân dân quận huyện và các ngành có liên quan xác định mức trợ cấp, đền bù (nếu có) trên từng dự án cụ thể trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt.

6. Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo quy hoạch đền bù tái định cư các quận - huyện có dự án thông báo, giải thích nội dung dự án xây dựng mới, phương thức di dời và tái định cư để các hộ dân góp ý và giải quyết kiến nghị của các hộ, vận động các hộ huy động vốn đầu tư xây dựng lại chúng cư mới đối với các chúng cư được chỉnh trang, nâng cấp theo phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Sở Địa chính-Nhà đất chủ trì cùng với Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các đơn vị quản lý chúng cư nhà ở tập thể thực hiện Chỉ thị số 03/1999/CT-UB-QLĐT và nội dung văn bản này.-

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Bộ Xây dựng
- Bộ Tài chính
- Văn phòng Chính phủ
- TT/TU, TT/HĐND.TP
- TT/UBND thành phố
- Sở Tư pháp thành phố
- BCĐ chính sách nhà ở & đất ở TP
- VPUB : CPVP
- Các Tổ TM, TH, QLĐT, NC
- Lưu

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2554/CV-UB-QLĐT về việc xây dựng và sửa chữa chung cư-nhà tập thể hư hỏng nặng trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.166
DMCA.com Protection Status

IP: 52.201.27.211