Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2511/UBND-ĐT của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng việc đăng ký thế chấp đối với nhà, đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

Số hiệu: 2511/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 03/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2511/UBND-ĐT
Về tạm ngưng việc đăng ký thế chấp đối với nhà, đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi :

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng; Sở Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện

 

Thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 783/BXD-QLN ngày 18 tháng 4 năm 2007 về việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền

sở hữu nhà ở theo Luật Nhà ở; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân thành phố trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ có liên quan đến việc đăng ký thế chấp đối với nhà, đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền

sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Luật Nhà ở. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện và cơ quan đăng ký thế chấp tạm ngưng việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2129/UBND-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2007 về đăng ký thế chấp đối với nhà, đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Luật Nhà ở./. 

 


Nơi nhận :

- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Tổ ĐT, PC, TM, NC;
- Lưu: VT, (ĐT-Thh)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Hữu Tín

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2511/UBND-ĐT của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng việc đăng ký thế chấp đối với nhà, đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145