Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2418/BXD-QLN về kiểm tra thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và chính sách nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2418/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 30/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2418/BXD-QLN
V/v kiểm tra thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và một số chính sách nhà ở.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Ninh Thuận,
- UBND tỉnh Lâm Đồng,
- UBND tỉnh Kon Tum.

 

Căn cứ yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 3740/LĐTBXH-BTXH ngày 26/10/2010 về việc chuẩn bị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ- CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, Bộ Xây dựng thành lập Đoàn công tác liên ngành gồm đại diện các Bộ, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Uỷ ban Dân tộc và Ban Chỉ đạo Tây nguyên đi kiểm tra thực tế kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ- CP tại 04 huyện nghèo thuộc 03 tỉnh: Ninh Thuận, Lâm Đồng và Kon Tum; đồng thời kết hợp kiểm tra kết quả thực hiện chương trình nhà ở theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008, 65/2009/QĐ-TTg , 66/2009/QĐ-TTg67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 trên địa bàn. Để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các Tỉnh chỉ đạo chuẩn bị báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện các Chương trình sau:

1. Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ- CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo: theo Công văn số 3740/LĐTBXH-BTXH ngày 26/10/2010 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (đã gửi các địa phương).

2. Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung báo cáo: công tác chuẩn bị, kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có).

3. Chương trình nhà ở cho sinh viên, nhà ở công nhân các khu công nghiệp và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị theo các Quyết định: 65/2009/QĐ-TTg , 66/2009/QĐ-TTg67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung báo cáo: công tác chuẩn bị đầu tư, kết quả thực hiện, số vốn đã cấp, kết quả giải ngân của từng dự án; kế hoạch giai đoạn 2011-2015; các khó khăn vướng mắc, các đề xuất kiến nghị (nội dung này đề nghị làm thành báo cáo riêng).

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các Tỉnh cử cán bộ đi kiểm tra thực tế và làm việc với Đoàn công tác./.

(Lịch kiểm tra và làm việc tại địa phương theo phụ lục đính kèm).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- UBND huyện Bác ái, tỉnh Ninh Thuận;
- UBND huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng;
- UBND huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông, tỉnh Kon Tum;
- Sở Xây dựng 03 tỉnh trên;
- L­ưu VP Bộ, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Ghi chú:

- Báo cáo của các tỉnh đề nghị gửi tới Bộ Xây dựng trước ngày 06/12/2010 theo địa chỉ email: duongngochai.gov@gmail.com; Fax: 043 8215 208

- Điện thoại liên lạc: đồng chí Vũ Xuân Thiện: 0913 290 098, đồng chí Dương Ngọc Hải: 0903 446 003.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2418/BXD-QLN về kiểm tra thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và chính sách nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.292
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215