Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2413/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Mẫn
Ngày ban hành: 08/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2413/VPCP-CCHC
V/v khó khăn trong việc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Khu tập thể Trường Trung học quản lý công nghệ của bà Phan Như Loan (TP.Hà Nội)

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Thương mại;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Ngày 7 tháng 5 năm 2007, Văn phòng Chính phủ nhận được phản ánh của bà Phan Như Loan (địa chỉ: 90B Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội) qua Trang tin điện tử của Chính phủ về vướng mắc trong việc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ tại Khu tập thể Trường Trung học Quản lý công nghệ (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội). Theo phản ánh, mặc dù hồ sơ của bà đủ điều kiện nhưng do còn vướng mắc trong việc cung cấp giấy bàn giao nhà của Bộ Thương mại cho cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định nên gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao (Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1 năm 2006), Văn phòng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét, xử lý theo thẩm quyền phản ánh nêu trên và thông báo kết quả xử lý về Văn phòng Chính phủ trước ngày 28 tháng 5 năm 2007 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bà Phan Như Loan (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Văn Trọng Lý (để b/c), Vụ CN, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CCHC(5b).HT.15

TL.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Nguyễn Minh Mẫn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2413/VPCP-CCHC ngày 08/05/2007 về việc khó khăn trong việc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Khu tập thể Trường Trung học quản lý công nghệ của bà Phan Như Loan (TP.Hà Nội) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.185