Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2351/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 7991/UBND-XD của UBND thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2351/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2351/BXD-QLN
V/v: Trả lời Công văn số 7991/UBND-XD của UBND thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày 18/8/2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Công văn số 7991/UBND-XD về một số vướng mắc khi thực hiện Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về quản lý sử dụng nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã có Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 (sau đây gọi chung là Quy chế 08); Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/02/2009 quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở. Qua triển khai thực hiện, nhiều địa phương có ý kiến việc áp dụng các văn bản nêu trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà ở địa phương, các chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong quản lý sử dụng nhà chung cư và không có vướng mắc gì lớn.

Tuy nhiên, đối với loại hình nhà chung cư đặc thù như nhà chung cư tái định cư là nhà có các phần diện tích thuộc sở hữu nhà nước do đơn vị được Nhà nước giao trực tiếp quản lý... thành phố Hà Nội có ý kiến về việc áp dụng các quy định tại Quy chế 08 là chưa phù hợp. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1956/BXD-QLN ngày 15/9/2009 trả lời Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc góp ý kiến tổ chức thí điểm quản lý vận hành nhà chung cư tái định cư, trong đó nêu rõ cần thí điểm tổ chức quản lý nhà chung cư tái định cư theo hướng quy định thành phần, quyền và trách nhiệm của Ban quản trị là một tổ chức tự quản, đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư tái định cư là đơn vị được Nhà nước giao quản lý nhà chung cư nêu trên và thời gian thực hiện thí điểm là 24 tháng.

Về đề nghị sửa đổi một số nội dung của Quy chế 08 (như phân định rõ phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung trong nhà chung cư; thành phần, quyền và trách nhiệm của Ban quản trị; quản lý kinh phí bảo trì và quản lý vận hành nhà chung cư nói chung...) tại Công văn số 7991/UBND-XD của UBND thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng nhận thấy, trong nội dung Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ, cần xác định rõ phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và quy định cụ thể về quản lý kinh phí bảo trì và quản lý vận hành nhà chung cư. Riêng việc quy định thành phần, quyền và trách nhiệm của Ban quản trị, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ để đưa vào nội dung sửa đổi Luật Nhà ở để trình Quốc Hội trong thời gian tới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các Sở, ban ngành nghiên cứu, xây dựng quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời đảm bảo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/cáo);
- Sở Xây dựng Hà Nội;
- Lưu VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2351/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 7991/UBND-XD của UBND thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9