Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 231/VPCP-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để đầu tư các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp Mông Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 231/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 09/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 231/VPCP-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để đầu tư các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp Mông Hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại công văn số 2199/UBND-ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2008 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để đầu tư các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp Mông Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện việc quản lý sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Mông Hóa theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 11/2008/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2350/TTg-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 231/VPCP-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để đầu tư các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp Mông Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124