Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2276/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 23/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2276/UB-ĐT
V/v nhà có chủ sở hữu định cư ở nước ngoài định đoạt nhà ở tại Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Sở Xây dựng
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Tư pháp
- Uỷ ban nhân dân quận 11

Căn cứ Công văn số 1823/BXD-QLN ngày 13 tháng 11 năm 2002 của Bộ Xây dựng về liên quan đến nhà ở của ông Ngô Trọng Cường tại thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 43/BXD-QLN ngày 11 tháng 12 năm 2003 của Bộ Xây dựng về giải quyết giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài;

Xét báo cáo, đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 153/STP-BTTP ngày 08 tháng 01 năm 2004, Công văn số 895/STP-VB ngày 16 tháng 3 năm 2004; báo cáo đề nghị của Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 08 tháng 4 năm 2004 về nhà có chủ sở hữu định cư ở nước ngoài định đoạt tài sản tại Việt Nam; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận giải quyết theo đề nghị của Sở Tư pháp và Sở Xây dựng tại các công văn nêu trên: Đối với trường hợp căn nhà số 155/20 đường Hàn Hải Nguyên, quận 11 và các trường hợp tương tự có liên quan đến định đoạt nhà ở của chủ sở hữu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Uỷ ban nhân dân thành phố giao các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Công văn này thay thế Công văn số 6212/UB-ĐT ngày 01 tháng 12 năm 2003 về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số 155/20 đường Hàn Hải Nguyên, quận 11.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2276/UB-ĐT ngày 23/04/2004 ngày 23/04/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc nhà có chủ sở hữu định cư ở nước ngoài định đoạt nhà ở tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!