Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2256/VPCP-NN về việc điều chỉnh Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2256/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2256/VPCP-NN
V/v điều chỉnh Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
- Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 946/UBND-ĐT ngày 13 tháng 02 năm 2007), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1014/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 21 tháng 3 năm 2007) về việc điều chỉnh Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2002, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo xác định cụ thể vị trí, ranh giới, diện tích đất thuộc địa phương mình quản lý; trên cơ sở đó quyết định việc giao đất cho chủ đầu tư sử dụng phần diện tích thuộc địa bàn quản lý của mình theo quy định của pháp luật về đất đai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
-Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: CN, NC, TH
- Lưu VT, NN (4).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2256/VPCP-NN về việc điều chỉnh Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.896
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219