Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2245/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2245/BXD-QLN
V/v báo cáo tình hình giao dịch bất động sản qua sàn trên địa bàn tỉnh

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………..

Để tổng hợp số liệu báo cáo Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản, đồng thời làm căn cứ phục vụ việc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Sở tổng hợp báo cáo các số liệu:

1. Báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch bất động sản qua sàn được thực hiện bắt đầu từ tháng 10/2010 (theo mẫu tại Phụ lục 1).

2. Báo cáo tổng hợp về tình hình giao dịch bất động sản qua sàn từ 01/01/2010 đến 30/10/2010 (theo mẫu tại phụ lục 2).

Báo cáo hàng tháng đề nghị Quý Sở gửi về trước ngày 5 của tháng sau; báo cáo tổng hợp gửi về trước ngày 10/11/2010. Địa chỉ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

(Chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Lê Việt Dũng – Chuyên viên phòng Quản lý thị trường bất động sản – Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng, điện thoại: 0439741244 – 0948360753, số fax: 0438215208 hoặc email: vietdungbxd@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn!  

   

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Nguyễn Trần Nam

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ HÀNG THÁNG VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN QUA SÀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH…….
(……… tháng …… năm ……)

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Số liệu tháng báo cáo

Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo

Ghi chú

1

Số lượng sàn giao dịch bất động sản đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

2

Tổng số lượng giao dịch bất động sản qua sàn

 

 

 

 

3

Tổng giá trị giao dịch bất động sản qua sàn

Triệu đồng

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG QUA SÀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH…….
(Từ 01/01/2010 đến 30/10/2010)

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Số liệu báo cáo

Ghi chú

1

Tổng số lượng sàn giao dịch bất động sản đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh

 

 

 

2

Tổng số lượng giao dịch bất động sản qua sàn

 

 

 

3

Tổng giá trị giao dịch bất động sản qua sàn

Triệu đồng

 

 

 

THỐNG KÊ DANH SÁCH SÀN ĐÃ ĐĂNG TRÊN WEBSITE CỦA MẠNG CÁC SÀN GIAO DỊCH VIỆT NAM

STT

Tên Tỉnh

Số Sàn (đến ngày 27/10/2010)

1

Bắc Ninh

6

2

Bình Dương

13

3

Đồng Nai

14

4

Đồng Tháp

3

5

Hải Dương

1

6

Khánh Hòa

2

7

Kiên Giang

2

8

Lạng Sơn

1

9

Long An

2

10

Nghệ An

7

11

Phú Thọ

1

12

Quảng Nam

1

13

Quảng Ninh

9

14

Thanh Hóa

2

15

Tiền Giang

1

16

Trà Vinh

1

17

Huế

2

18

Vĩnh Long

4

19

Vĩnh Phúc

1

20

Đà Nẵng

6

21

Hà Nội

298

22

Tp Hồ Chí Minh

271

23

Hòa Bình

1

24

Hải Phòng

3

 

TỔNG

652

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2245/BXD-QLN ngày 10/11/2010 về báo cáo tình hình giao dịch bất động sản qua sàn trên địa bàn tỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.674

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251