Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 214/UBND-KTTH bổ sung Phụ lục phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 214/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 26/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/UBND-KTTH
V/v bổ sung Phụ lục phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo QĐ số 09/2007/QĐ-TTg

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007; Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ; Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 57/UBND-KTTH ngày 30/01/2012 về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Do sơ xuất trong khâu rà soát, số cơ sở nhà đất tại Phụ lục đính kèm Công văn trên còn thiếu một số cơ sở nhà, đất theo tờ khai thực tế; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn bổ sung số cơ sở nhà, đất còn thiếu như Phụ lục kèm theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS – Bộ Tài chính;
- Tổng Cục Hải quan;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, TN&MT;
- Cục Hải quan Lạng Sơn
- CPVP, KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, NĐ, LTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

PHỤ LỤC BỔ SUNG

CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ SỬ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC QUẢN LÝ SỬ DỤNG
(Kèm theo Công văn số 214/UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

TT

ĐƠN VỊ

Cơ sở nhà đất

Địa chỉ nhà, đất báo cáo

Đề nghị tiếp tục sử dụng

Ghi chú

nhà (m2)

đất(m2)

1

2

3

4

5

6

7

 

Cục Hải quan Lạng Sơn

5

 

6.866,00

14.179,10

 

1

Chi Cục HQ Cửa khẩu Chi Ma

1

Xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

970,00

8.608,10

 

2

Chi Cục HQ Cốc Nam

1

Xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

346,00

917,00

 

3

Chi Cục HQ Hữu Nghị

1

Thị Trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh LS

1.856,00

2.130,00

 

4

Chi Cục HQ Tân Thanh

2

 

3.964,00

2.524,00

 

 

 

1

Xã Tân Thanh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

2.100,00

524,00

 

 

 

1

Xã Tân Thanh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

1.594,00

2.000,00

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 214/UBND-KTTH bổ sung Phụ lục phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29