Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2128/BXD-QLN kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2128/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 28/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2128/BXD-QLN
V/v kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, Chương trình phát triển nhà ở xã hội theo quy định tại Luật nhà ở và Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ phục vụ cho các đối tượng có thu nhập thấp, có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị và công nhân làm việc tại các khu công nghiệp đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhiều địa phương, căn cứ tình hình cụ thể của địa phương mình đã ban hành quy định cụ thể về thủ tục đầu tư, đối tượng và trình tự xét duyệt được thuê, mua và thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp; quy định về quản lý sử dụng nhà ở xã hội. Nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp đã được đầu tư, tiến hành bán, cho thuê, cho thuê mua theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai minh bạch và đúng đối tượng, góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở của những người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp được dư luận xã hội đánh giá cao.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng (Báo Tiền phong ngày 11/11/2012, Báo Lao động ngày 12/11/2012), một số dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư có sự hỗ trợ của Nhà nước giá bán còn cao; một số đối tượng không đủ điều kiện theo quy định vẫn được xét cho mua, cho thuê; một số đối tượng sử dụng nhà ở xã hội không đúng quy định như bán lại, cho thuê lại, cho ở nhờ và có những đối tượng lợi dụng chính sách để trục lợi. Điển hình là một số trường hợp tại thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng.

Để Chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp triển khai có kết quả, phục vụ đúng đối tượng, không để chính sách ưu đãi của Nhà nước bị lợi dụng để trục lợi, Bộ Xây dựng đề nghị các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các giải pháp sau:

1. Rà soát hoặc ban hành cụ thể về thủ tục đầu tư, quy trình xét duyệt đối tượng, quản lý sử dụng sau đầu tư đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

2. Xây dựng Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp hàng năm, năm năm và dài hạn của địa phương, đồng thời huy động các nguồn lực để đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo quy định tại Chiến lược Quốc gia về nhà ở đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp đã bán, cho thuê, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp xét duyệt không đúng đối tượng, sử dụng nhà ở không đúng mục đích. Riêng đối với thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng đề nghị kiểm tra việc sử dụng không đúng mục đích nhà ở xã hội đã được báo chí nêu trong thời gian gần đây và báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 25/12/2012.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về chính sánh nhà ở và thị trường bất động sản;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2128/BXD-QLN kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.940

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17