Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2108/UB-QLĐT về việc điều chỉnh nội dung văn bản số 1407/UB-QLĐT ngày 5-4-1994 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2108/UB-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 10/05/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2108/UB-QLĐT
V/v điều chỉnh nội dung văn bản số 1407/UB-QLĐT ngày 5-4-1994

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 1994

 

Kính gửi: Sở Nhà đất thành phố.

Tại văn bản số 1407/UB-QLĐT ngày 5 tháng 4 năm 1994, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo chủ trương giải quyết việc chuyển dịch sở hữu nhà của các đơn vị quốc doanh có nguồn gốc tạo lập không thuộc nguồn vốn ngân sách cấp.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉnh lại nội dung sau:

- Giá bán nhà phải thông qua Hội đồng định giá và bán nhà, xưởng thuộc sở hữu Nhà nước thành phố định giá thay vì đơn vị sở hữu nhà tự định đoạt. Đơn vị chủ sở hữu nhà có thể bán nhà cao hơn giá của Hội đồng định giá xác định, nhưng không được bán thấp hơn giá do Hội đồng định giá định giá xác định.

- Giao Sở Nhà đất hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB (CT, PCT/QLĐT);
-TT/HĐĐG và BNX/TP;
- Sở TC, Ban Vật giá TP
- VPUB: C, PVP/QLĐT
- TH (QLĐT)
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2108/UB-QLĐT ngày 10/05/1994 về việc điều chỉnh nội dung văn bản số 1407/UB-QLĐT ngày 5-4-1994 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.850

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88