Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2108/BXD-QLN về việc giải quyết hỗ trợ cho người có công với cách mạng khi nhà nước thu hồi đất do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2108/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2108/BXD-QLN
V/v: giải quyết hỗ trợ cho người có công với cách mạng khi nhà nước thu hồi đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 759/SLĐTBXH-TBLS ngày 10/9/2008 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn việc hỗ trợ người có công với cách mạng trong trường hợp đối tượng này có đất bị giải toả và đưa vào khu tái định cư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, một số địa phương (trong đó có Đồng Tháp) gặp khó khăn trong việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khi Nhà nước thu hồi đất của những đối tượng này, đặc biệt là việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho họ (theo các Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996 và Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007/QĐ-TTg) khi Nhà nước giao đất tái định cư. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng nhận thấy chính sách pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa có quy định cụ thể để hỗ trợ cho những đối tượng là người có công với cách mạng khi nhà nước thực hiện thu hồi đất.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có thẩm quyền trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Bộ Xây dựng chuyển công văn số 759/SLĐTBXH-TBLS của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp tới Quý cơ quan để xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và xã hội) nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện vấn đề nêu trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho những đối tượng là người có công với cách mạng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động Thương binh & XH;
- Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2108/BXD-QLN về việc giải quyết hỗ trợ cho người có công với cách mạng khi nhà nước thu hồi đất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155