Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2049/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2049/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2049/TCT-QLN
V/v Thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 694/KT ngày 23/10/2007 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 về việc xin miễn nộp tiền sử dụng đất dự án Tân Kiên và công văn số 13063/CT-QLN ngày 17/12/2007 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về khoản tiền sử dụng đất phải nộp của Dự án Tân Kiên - Công ty đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (nay là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584: trước đây Công ty đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 là doanh nghiệp nhà nước bán cho tập thể người lao động trong Công ty. Công ty được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao đất để thực hiện Dự án khu nhà ở - dân cư Tân Kiên theo Quyết định số 3309/QĐ-UB ngày 1/7/2005. Ngày 9/10/2006, Công ty lập Tờ khai tiền sử dụng đất và Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 96 ngày 3/1/2007 và Tổ công tác liên ngành có Thông báo số 08/TCTLN-TB ngày 8/1/2007 thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Tân Kiên là 6.692.504.000 đồng. Như vậy, tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (30/6/2006), Công ty chưa phát sinh khoản nợ tiền sử dụng đất của Dự án Tân Kiên. Mặt khác, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, kết quả kinh doanh chưa được phản ánh trong báo cáo quyết toán tài chính đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần nên tại Biên bản kiểm tra quyết toán thuế 6 tháng cuối năm 2006 và 5 tháng đầu năm 2007 không ghi doanh nghiệp còn nợ tiền sử dụng đất là 6.692.504.000 đồng. Số tiền sử dụng đất phải nộp 6.692.504.000 đồng theo thông báo số 96 ngày 3/1/2007 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh là khoản mới phát sinh gắn với việc được giao đất thực hiện dự án.

Căn cứ các quy định tại Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg nêu trên; Thông tư số 109/2005/TT-BTC ngày 8/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước và hướng dẫn tại Công văn số 6743/BTC-TCDN ngày 22/5/2007 của Bộ Tài chính về việc xử lý xoá nợ thuế đối với các công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi thì Công ty đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 không được xoá nợ khoản tiền sử dụng đất nêu trên. Trường hợp Công ty không có khả năng triển khai dự án Tân Kiên và không có tiền để nộp tiền sử dụng đất, đề nghị Công ty báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các ngành chức năng để quyết định xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2049/TCT-CS ngày 29/05/2008 về việc thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219