Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2014/UB-ĐT giải quyết nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố cho đối tượng không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2014/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 19/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2014/UB-ĐT
V/v giải quyết nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố cho đối tượng không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2001

 

Kính gởi :

- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố
- Cục Thuế thành phố
- Ủy ban nhân dân quận-huyện

 

Xét đề nghị của Ban Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố tại công văn số 5233/CV-QLĐĐ ngày 28/5/2000 về việc giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại thành phố mà bên nhận quyền sử dụng đất không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau :

- Khi giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không xem việc có đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố là điều kiện bắt buộc đối với người nhận chuyển nhượng đất ở.

- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố có trách nhiệm theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo này và trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết.-

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- TTUB : CT, PCT/ĐT
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/ĐT
 Tổ ĐT
- Lưu (ĐT)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2014/UB-ĐT giải quyết nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố cho đối tượng không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.196
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.86.231