Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1991/TTg-KTN về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1991/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1991/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 1751/UBND-NN ngày 13 tháng 4 năm 2010 và số 3945/UBND-NN ngày 29 tháng 7 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4234/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 10 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1373/BNN-KH ngày 11 tháng 5 năm 2010 và số 2833/BNN-KH ngày 01 tháng 9 năm 2010) về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện: Dự án xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn thị xã Sầm Sơn, diện tích 519,4m2; Dự án xây dựng Khu trung tâm hành chính phường Trường Sơn thị xã Sầm Sơn, diện tích 5.510 m2; Dự án đầu tư xây dựng trụ sở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, diện tích 10.000 m2 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định việc chuyển mục đích và sử dụng diện tích đất nêu trên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về đất đai; tổng hợp diện tích các dự án nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh trình Chính phủ xét duyệt.

3. Đối với các dự án còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét quyết định sau khi Quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ quyết định và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 của tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ xét duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1991/TTg-KTN về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.337

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85