Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1984/BXD-QLN năm 2016 thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1984/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 12/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1984/BXD-QLN
V/v thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 03/3/2014, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1346/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, thẩm tra Đề án hỗ trợ nhà ở của các địa phương (gọi chung là Đề án) để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Hiện nay, qua tổng hợp Đề án của các địa phương gửi Bộ Xây dựng cho thấy vẫn còn 5 địa phương (gồm: Lai Châu, Hải Phòng, Quảng Trị, Ninh Thuận, Gia Lai) đã có Đề án gửi Bộ Xây dựng tổng hợp nhưng chưa có kết quả thẩm tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, có 11 địa phương đã có kết quả thẩm tra Đề án (gồm: Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Phước, Bình Dương, Long An, An Giang) nay có văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung số liệu hộ gia đình cần hỗ trợ về nhà ở gửi Bộ Xây dựng tổng hợp nhưng chưa có ý kiến thẩm tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để có số liệu tổng hợp vào báo cáo nhằm phục vụ cho Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo yêu cầu của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (dự kiến vào tháng 10/2016), Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến về việc thẩm tra Đề án của các địa phương nêu trên và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/9/2016.

Cám ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- VPCP; Bộ: KHĐT, TC (để p/h);
- UBND tỉnh, tp trực thuộc TW (để p/h);
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Đức Duy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1984/BXD-QLN năm 2016 thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


647

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144