Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1912/UB-ĐT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức kinh doanh nhà do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1912/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 07/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1912/UB-ĐT
về việc cấp giấy chứng nhận qsdđ cho những người nhận chuyển nhượng qsdđ của các tổ chức kinh doanh nhà.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2000

 

Kính gởi :

- Sở Địa chính-Nhà đất TP
- Sở Xây dựng thành phố
- VP Kiến trúc sư Trưởng thành phố
- Cục Thuế thành phố
- Ủy ban nhân dân quận-huyện.

 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất tại công văn số 5816/CV-GTĐ ngày 09 tháng 5 năm 2000 và công văn số 6849/CV-GTĐ ngày 26/5/2000 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với kết cấu hạ tầng của các Công ty kinh doanh nhà, theo quy định của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết như sau :

1- Đối với các tổ chức kinh doanh nhà được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất trước ngày 26/02/2000, Sở Địa chính-Nhà đất giải quyết việc tách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy trình đang thực hiện đến hết ngày 31/12/2000.

2- Đối với các tổ chức kinh doanh nhà được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất sau ngày 26/02/2000, việc tách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điều 21 của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ.

3- Việc tách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đối với cả các trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã xây dựng nhà ở.

4- Việc hợp thức hóa xây dựng được thực hiện theo quy định hiện hành.

5- Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản chấp thuận cho một số đơn vị được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ khai thác đất ở các dự án với thời hạn hai năm. Sau thời hạn này Cục Thuế thành phố phối hợp với Sở Địa chính-Nhà đất tổng hợp, báo cáo để Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo biện pháp giải quyết, tránh việc thất thu ngân sách và bị chiếm dụng tiền thuê đất.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở-ngành các cấp và các cá nhân, tổ chức liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- TTUB : CT, PCT/ĐT, UV/PC
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP
- Sở Tài chánh-Vật Giá TP
- VPUB : CVP, Tổ ĐT
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1912/UB-ĐT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức kinh doanh nhà do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40