Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1892TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1892 TCT/TS
v/v: thực hiện chính sách thu về đất đai

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005

Kính Gửi : Cục Thuế Tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1137/CT-THDT ngày 30/5/2005 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu về đất đai; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 4 Luật đất đai năm 2003 qui định: “Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất”.

Tại Khoản 3, Điều 38 Luật đất đai năm 2003 qui định các trường hợp thu hồi đất: “Sử dụng đất không đúng Mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả”.

Tại Khoản 3, Điều 88 Luật đất đai năm 2003 qui định: “… Nghiêm cấm việc sử dụng đất được giao để xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác”

Như vậy, từ 01/01/2005 các trường hợp thuê đất phải thực hiện thông qua hợp đồng thuê đất được ký giữa người sử dụng đất và cơ quan có thẩm quyền. Đối với các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất sử dụng không đúng mục đích thì bị thu hồi theo luật định. Mặt khác theo qui định tại Điểm h, Khoản 2 Điều 186 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai thì Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai không còn hiệu lực thi hành.

Trong thời gian chưa có Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2003 về thu tiền thuê đất, đối với các trường hợp không thuộc diện thuê đất theo qui định tại Điều 35, hoặc thuộc diện giao đất không thu tiền sử dụng đất theo qui định tại Điều 33 Luật đất đai năm 2003, mà người sử dụng đất không đúng mục đích được giao, nếu được phép chuyển sang thuê đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải thực hiện ký hợp đồng thuê đất theo qui định, trường hợp không đủ điều kiện ký hợp đồng thuê đất thì kiến nghị UBND thu thồi đất theo thẩm quyền qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP(HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 1892 TCT/TS của Tổng cục thuế về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu về đất đai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!