Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1887/TCQLĐĐ-CDKĐĐ trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất 2015

Số hiệu: 1887/TCQLĐĐ-CDKĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
T
NG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1887/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo phản ánh của các phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương còn tồn tại tình trạng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) đã ký nhưng chưa được trao cho người sử dụng đất. Đđảm bảo quyền của người sử dụng đất hợp pháp đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng này, Tng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra, rà soát cụ thể tình hình Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh; phân loại theo từng nguyên nhân để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị với cơ quan cấp trên nhằm thực hiện việc trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

- Trường hợp Giấy chứng nhận đã đủ điều kiện trao thì phải thực hiện trao ngay cho người sử dụng đất;

- Trường hợp còn vướng mắc về nghĩa vụ tài chính thì thông báo để người sử dụng đất biết, thực hiện và trao ngay Giấy chứng nhận khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất (không được gắn việc trao giấy chứng nhn với việc phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác của công dân, hộ gia đình).

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Hồng Hà (đ
báo cáo);
- TCT Lê Thanh Khuyến (
để báo cáo);
- W
ebsite Tng cục Quản lý đất đai;
- Lưu VT (VPTH), CĐKĐĐ (ĐKĐĐ).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1887/TCQLĐĐ-CDKĐĐ ngày 17/12/2015 về trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.801

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!