Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1879/VPCP-ĐP về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg và sơ kết 3 năm thực hiện chương trình 135 giai đoạn II do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1879/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 25/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1879/VPCP-ĐP
V/v:Tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg và sơ kết 3 năm thực hiện chương trình 135 giai đoạn II

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 01/TTr-UBDT ngày 11 tháng 3 năm 2009 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng; TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN,  KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1879/VPCP-ĐP về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg và sơ kết 3 năm thực hiện chương trình 135 giai đoạn II do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


992
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55