Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1855/VPCP-V.I về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1855/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1855/VPCP-V.I
V/v quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 221/BTC-QLCS ngày 5/1/2007 về tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các Bộ, ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ tài chính căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác thuộc Trung ương, các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2007.

2. Liên quan đến việc xây dựng "Khu hành chính tập trung của các Bộ, cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh", giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lộ trình thực hiện Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hóa công sở của hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 1 ( 2003-2005) ban hành kèm theo Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng, (để b/c); PTT Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt (để b/c);
- Bộ Xây dựng;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, CN, NN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, V.I (3), HT.21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1855/VPCP-V.I về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.774
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6