Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

Số hiệu: 1850-ĐTPT/TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Công Phú
Ngày ban hành: 21/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1850-ĐTPT/TD

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỐ 1850 ĐTPT/TD NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NĂM 1997

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- Các cơ quan trực thuộc Chính phủ,
- Các Tổng Công ty 91,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997 theo chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 959/KTTH ngày 3/3/1997:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1626 BKH/TH ngày 19/3/1997 và số 6022 BKH/TH ngày 27/9/1997 thông báo kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997 cho các Bộ, ngành và các địa phương;

- Bộ Tài chính đã có công văn số 1818 TC/ĐTPT ngày 3/6/1997 hướng dẫn việc cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi năm 1997;

- Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, Tổng Công ty và các địa phương đến nay, việc triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997 đã đạt kết quả tương đối khá (khoảng 70% kế hoạch năm).

Để hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước về tín dụng đầu tư năm 1997, Tổng cục ĐTPT đề nghị các Bộ, ngành, Tổng Công ty và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hệ thống Tổng cục ĐTPT chỉ đạo, giúp đỡ các chủ đầu tư đã được ghi kế hoạch vay vốn năm 1997 khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định (dự án khả thi, quyết định đầu tư, thiết kế dự toán, tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ vay vốn theo quy định gửi đến cơ quan ĐTPT xem xét để ký Hợp đồng tín dụng. Để các dự án có thể thực hiện trong năm kế hoạch, phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án gửi các Cục ĐTPT trên địa bàn chậm nhất vào ngày 15/12/1997. Nếu dự án nào chưa có đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đề nghị các Bộ, ngành, Tổng Công ty và các địa phương điều chỉnh kịp thời để tập trung vốn cho các dự án có đủ điều kiện vay vốn nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng. Các hồ sơ vay vốn chưa đúng theo quy định hoặc gửi đến các Cục ĐTPT sau ngày 15/12/1997 sẽ không được xem xét cho vay theo kế hoạch năm 1997.

2. Sau khi ký Hợp đồng tín dụng, đề nghị các Bộ, ngành, Tổng Công ty và các địa phương tiếp tục chỉ đạo, giúp đỡ các chủ đầu tư khẩn chương triển khai tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng A - B, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để bảo đảm việc giải ngân kịp thời, quản lý và cấp vốn vay đúng mục đích, đúng chế độ, bảo đảm trả nợ vay (gốc và lãi) theo đúng Hợp đồng tín dụng đã ký.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, Tổng Công ty và các địa phương phản ánh kịp thời về Tổng cục ĐTPT để nghiên cứu, giải quyết.

 

Trương Công Phú

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911
DMCA.com Protection Status