Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 18/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp về việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2003

Số hiệu: 18/TP-ĐKGDBĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 11/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/TP-ĐKGDBĐ
V/v đăng ký cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn luật đất đai năm 2003

 

Hà Nội , ngày 11 tháng 8 năm 2004

 CÔNG VĂN

CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 18/TP-ĐKGDBĐ NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG THỜI GIAN CHƯA CÓ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003

Kính gửi:

 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện
- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian chưa có các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, sau khi xin ý kiến Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường đã hướng dẫn chung về việc thi hành Luật Đất đai tại Công văn số 2162/BTNMT-ĐĐ ngày 02/7/2004. Trên cơ sở trao đổi, thống nhất ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường, để đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức về đăng ký thế chấp, bảo lãnh và tiếp tục triển khai pháp luật về đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong phạm vi cả nước, Bộ Tư pháp hướng dẫn như sau:

1. Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Tiếp tục áp dụng các quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT/BTP-BTNMT ngày 04/7/2003 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 03) đối với việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đến khi Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan ban hành văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực này.

Các cơ quan có thẩm quyền đăng ký quy định tại Thông tư liên tịch số 03 tiếp tục thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho đến khi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập và đi vào hoạt động.

2. Về hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

Để tạo Điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, về hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được hướng dẫn cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Đơn xin đăng ký thế chấp, đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03);

- Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương có trách nhiệm chỉ đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin theo hướng dẫn tại Công văn này.

Trên đây là một số hướng dẫn của Bộ Tư pháp trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan phản ảnh về Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.

 

Hoàng Thế Liên

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp về việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106