Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1789TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1789TCT/TS
V/v: Thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời Công văn số 186/CT-TB ngày 06/5/2005 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 Luật Đất đai 2003 quy định các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp trước ngày 15/10/1993 thì được câp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Căn cứ Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao trước ngày 15/10/1993.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2004 (thời điểm sau 15 ngày Nghị định này đăng Công báo).

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì: Trường hợp khu nhà ở tập thể của các hộ gia đình, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 tại xã Tân Ngãi, thị xã Vĩnh Long đã được đơn vị phân chia thành nhà ở riêng của các hộ gia đình, cá nhân từ trước ngày 15/10/1993 và các hộ đã nộp tiền sử dụng đất đúng theo quy định tại thời điểm trước ngày 24/12/2004 (ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do vậy các trường hợp này không thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50, Luật Đất đai năm 2003. Các hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp này không thuộc diện được hoàn trả lại số tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại Điểm 6, Công văn số 723 TC/TCT ngày 19/01/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Vĩnh Long biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), TS.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1789 TCT/TS của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.556

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!