Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1770/BXD-PTĐT năm 2018 về chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1770/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 18/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1770/BXD-PTĐT
V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 208/UBND-TNMT ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng tại dự án Khu nhà ở tại xã Phù Khê nhằm tạo vốn đối ứng dự án cải tạo, nâng cấp TL277 đoạn qua xã Phù Khê đến khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, kiên cố hóa đê sông Ngũ Huyện Khê và trạm bơm Đồng Bèo xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn (sau đây gọi tắt là Dự án) và hồ sơ dự án gửi kèm. Sau khi nghiên cứu, Bộ xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ pháp lý của Dự án

Theo các tài liệu gửi kèm, Dự án có quy mô diện tích là 15,59ha, thuộc Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Từ Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 20/8/2012. Dự án được Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phê duyệt hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 22/6/2012 (đính chính số liệu tại Văn bản số 147/SXD-QHKT ngày 06/02/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh); được UBND tỉnh Bắc Ninh thu hồi và giao cho UBND thị xã Từ Sơn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 14/6/2013.

Dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh: Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tại xã Phù Khê để tạo vốn đối ứng cải tạo, nâng cấp TL277 tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 31/5/2013; Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 09/4/2018. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3368042256 (cấp lần đầu ngày 18/3/2016 và thay đổi lần 01 ngày 13/4/2018).

2. Ý kiến cụ thể đối với khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án (tổng số là 737 lô đất ở)

Theo Công văn số 208/UBND-TNMT ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện nay Dự án đang triển khai đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện một số nội dung sau:

- Không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đối với các lô đất có vị trí mặt tiền các tuyến đường phía Đông Dự án có mặt cắt 1-1 (30m), mặt cắt 2-2 (27m) và tuyến đường tỉnh 277 phía Bắc của Dự án (33m) (theo bản đồ quy hoạch giao thông, lộ giới, QH-06);

- Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và Chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án; hướng dẫn cho người dân tự xây dựng nhà ở, giám sát, kiểm tra đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân tuân thủ quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết, các mẫu nhà ở đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan; kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của Dự án đối với khu vực xung quanh;

- Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng tại dự án Khu nhà ở tại xã Phù Khê tạo vốn đối ứng dự án cải tạo, nâng cấp TL277, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- SXD tỉnh Bắc Ninh (để t/h);
- Lưu: VT, PTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1770/BXD-PTĐT năm 2018 về chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.089

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171