Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 174/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 79/2018/CV-PMQN của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 174/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Văn Phấn
Ngày ban hành: 08/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 79/2018/CV-PMQN ngày 08/7/2018 của Công ty TNHH ĐTXD Phú Mỹ - Quy Nhơn

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 79/2018/CV-PMQN ngày 08/7/2018 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn (Công ty), đề nghị có ý kiến về nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với khách hàng khi chuyển nhượng căn hộ đã mua thuộc phần diện tích kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư.

Theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì đối với phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội, chủ đầu tư được tự quyết định giá bán, cho thuê, cho thuê mua theo giá kinh doanh thương mại (trong cơ cấu giá bao gồm cả tiền sử dụng đất) và lợi nhuận thu được tính theo thực tế (trong trường hợp chưa tính được theo thực tế thì phải dự kiến phần lợi nhuận thu được để phân bổ) nhưng tối thiểu không được thấp hơn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn cho phần diện tích đất xây dựng các công trình kinh doanh thương mại này để bù đắp chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội của dự án.

Như vậy, khách hàng mua căn hộ thuộc phần diện tích kinh doanh thương mại trong dự án phát triển nhà ở xã hội, khi chuyển nhượng căn hộ đã mua không phải nộp tiền sử dụng đất như đối với trường hợp bán lại nhà ở xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 79/2018/CV-PMQN ngày 08/7/2018 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn. Đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Phấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 174/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 79/2018/CV-PMQN của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79