Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1737/TCT-TS của Tổng Cục thuế về chính sách thuế sử dụng đất nuôi trồng thủy sản kết hợp dưới tán rừng trồng

Số hiệu: 1737/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1737/TCT-TS
V/v: Trả lời đơn phản ánh về Thuế của công dân

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

Ông Nguyễn Văn Liếu  
T86, Khu liên kết Lâm Ngư trường Trần Văn Thời, ấp 4,xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

 

Trả lời Đơn thư năm 2006 (không ghi ngày tháng) của ông Nguyễn Văn Liếu hỏi về chính sách thuế sử dụng đất nuôi trồng thủy sản kết hợp dưới tán rừng trồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) quy định đối tượng chịu thuế SDĐNN gồm:

“Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản là đất đã có chủ sử dụng chuyên nuôi trồng thủy sản hoặc vừa nuôi trồng thủy sản vừa trồng trọt, nhưng về cơ bản không sử dụng vào các Mục đích khác”.

Tại Khoản 2 Điều 2, Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế SDĐNN quy định đối tượng được giảm 50% thuế SDĐNN bao gồm:

“1. Các tổ chức kinh tế; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và các đơn vị hành chính, sự nghiệp đang quản lý sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp (kể cả diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các tổ chức đang quản lý nhưng giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp).

2. Hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện được Nhà nước giao đất sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng có đất do được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đất khai hoang, phục hóa để sản xuất nông nghiệp.

3. Hộ nông dân, hộ xã viên Hợp tác xã, hộ nông, lâm trường viên nhận đất giao khoán ổn định của Hợp tác xã, của Nông trường, Lâm trường để sản xuất nông nghiệp và hộ sản xuất nông nghiệp khác có diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạn mức”.

Do đó, nếu ông Nguyễn Văn Liếu và một số cá nhân khác là cán bộ hưu trí, thương binh, nghỉ chính sách thuộc đối tượng nêu trên thì được giảm 50% số thuế SDĐNN phải nộp.

Tuy nhiên nếu quan hệ giữa ông Nguyễn Văn Liếu và một số cá nhân khác là cán bộ hưu trí, thiết bị, nghỉ chính sách với Lâm ngư trường là hợp đồng kinh tế thì việc giao nộp sản phẩm được thực hiện theo hợp đồng kinh tế đã ký. Nếu hợp đồng kinh tế đã ký chưa phù hợp với quy định của pháp luật về thuế SDĐNN và các quy định khác của Chính phủ thì hai bên cần có sự thỏa thuận để Điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để ông Liếu biết và thực hiện ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1737/TCT-TS của Tổng Cục thuế về chính sách thuế sử dụng đất nuôi trồng thủy sản kết hợp dưới tán rừng trồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60