Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1726/TTg-KTN năm 2011 về tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện di dân, TĐC Dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1726/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 27/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1726/TTg-KTN
V/v tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện di dân, TĐC Dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 1389/UBND-TĐC ngày 21 tháng 7 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5181/BKHĐT-KTNN ngày 09 tháng 8 năm 2011), Tài chính (công văn số 10900/BTC-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2011), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2178/BNN-KTHT ngày 29 tháng 7 năm 2011), về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, trên địa bàn tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện chuyển 14 điểm di dân tạm thành điểm tái định cư tập trung nông thôn và đầu tư xây dựng bổ sung một số công trình thiết yếu tại điểm tái định cư xen ghép, bao gồm: đường vào điểm tái định cư, đường nội bộ điểm tái định cư, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, điện (nếu chưa có) với quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về nguồn vốn đầu tư hỗ trợ: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La sử dụng nguồn vốn dự phòng đã phân bổ cho tỉnh tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện đầu tư hỗ trợ các hạng mục trên. Trường hợp, nguồn vốn dự phòng không đủ để thực hiện, cho phép tỉnh Sơn La rà soát, điều chỉnh hoặc không thực hiện đầu tư đối với dự án công trình không thực sự cần thiết tại các điểm tái định cư, dành vốn cho dự án công trình cần thiết, cấp bách hơn, nhưng không được làm tăng tổng mức vốn di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La đã phân bổ cho tỉnh theo Quyết định số 801/QĐ-TTg và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải,
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3) Lnh.23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1726/TTg-KTN năm 2011 về tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện di dân, TĐC Dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231