Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1724/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 24/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1724/TCT-CS
V/v xét miễn tiền thuê đất tại bãi xã Đông Dư - Gia Lâm - Hà Nội.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nam Sơn
(Địa chỉ: Từ Đình - P. Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội)

 

Trả lời Công văn số 18/CV-NS ngày 24/01/2013 của Công ty TNHH Nam Sơn về xét miễn tiền thuê đất 1 năm 4 tháng mùa mưa bão ở bến bãi xã Đông Dư - Gia Lâm - Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

"6. Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh".

Theo đó, kể từ thời điểm Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thuê đất tại ngoài bãi sông Hồng để làm bến bãi …, nếu phải tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất thuê trong mùa lũ hàng năm thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng sản xuất, kinh doanh.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3212/TCT-CS ngày 30/08/2006 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội (bản photocopy kèm theo). Đề nghị Công ty TNHH Nam Sơn liên hệ với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Cục Thuế thành phố Hà Nội để được xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 3212/TCT-CS nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nam Sơn được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr - Cao Anh Tuấn để báo cáo;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Vụ PC-TCT (01b);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1724/TCT-CS ngày 24/05/2013 xét miễn tiền thuê đất tại bãi xã Đông Dư - Gia Lâm - Hà Nội do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.355

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!