Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1652/UB-QLKT cấp giấy phép sửa chữa, xây dựng các cơ sở tôn giáo trên nền đất cũ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1652/UB-QLKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 21/06/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1652/UB-QLKT
V/v cấp giấy phép sửa chữa, xây dựng các cơ sở tôn giáo trên nền đất cũ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 1995

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố
- Kiến trúc sư trưởng thành phố
- Sở Địa chính thành phố
- UBND các quận, huyện

 

Xét đề nghị của Cục thuế thành phố về việc cấp giấy phép sửa chữa, trùng tu các cơ sở tôn giáo và ý kiến của Tổng cục thuế (công văn 1832/CT-NLTS và 1834/CT-NLTS ngày 27-5-1995).

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1- Các cơ sở tôn giáo hiện có, bao gồm: chùa, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm phạt đường, tu viện, dòng tu, nhà thờ, thánh thất v.v… gọi chung là “Cơ sở của các tôn giáo”. Những cơ sở này không có tranh chấp về nhà và đất (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường xã sở tại) do các tôn giáo trực tiếp quản lý sử dụng.

Trong khi chờ sự hướng dẫn thống nhất của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất đối với cơ sở tôn giáo, thành phố chấp thuận cho phép sửa chữa, cải tạo và xây mới trên nền đất cũ không nhằm mục đích kinh doanh cho các trường hợp sau đây:

- Chưa có giấy giao quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành;

- Được hợp thức hóa quyền sử dụng đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất.

2- Giao Kiến trúc sư trưởng thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện giải quyết cấp phép sửa chữa, cải tạo và xây dựng theo thẩm quyền đã được phân công của Ủy ban nhân dân thành phố (công văn số 6189/UB-QLĐT ngày 28-12-1994).

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1652/UB-QLKT cấp giấy phép sửa chữa, xây dựng các cơ sở tôn giáo trên nền đất cũ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.706

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.118