Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1626TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1626TCT/TS
V/v:thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4141/CT-THDT ngày 19/4/2005 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thu tiền sử dụng đất đối với ông Trần Minh Mẫn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết a, khoãn 4, Điều 3 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã sử dụng ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 50 của Luật đất đai năm 2003 thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với trường hợp của ông Trần Minh Mẫn, theo như báo cáo của Cục Thuế: Nguồn gốc đất đai do ông Trần Văn Lai là ông cố đứng tên địa bộ từ ngày 9/1/1916, sau đó để lại cho ông Trần Văn Thiệu là ông nội đứng tên địa bộ, khi ông Thiệu mất để lại cho ông Trần Văn Cúc là cha ông Mẫn sử dụng, đến năm 1985 ông Cúc mất và chuyển lại phần đất 6.617 m2 cho ông Trần Minh Mẫn sử dụng, năm 1989 ông Mẫn tự xây không phép làm nhà xưởng sản xuất trên lô đất đó và sử dụng liên tục đến nay không ai tranh chấp, có xác nhận của UBND phường. Ngày 27/12/2004 ông Mẫn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất sản xuất kinh doanh và trên đó (điểm 8) ghi: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đề nghị Cục Thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định trường hợp đất mà ông Trần Minh Mẫn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đây nếu thuộc diện quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 4, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 thì ông Mẫn không phải nộp tiền sử dụng đất./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC); TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1626 TCT/TS của Tổng cục Thuế về thu tiền sử dụng đất đối với ông Trần Minh Mẫn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.416

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!