Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 160/BXD-QLN năm 2018 xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 160/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 20/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/BXD-QLN
V/v xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Ngày 09/7/2018, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 397/SXD-QLN đề ngày 06/4/2018 về việc xây dựng h thống thông tin về nhà ở và thị trưng bất động sản của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản: Cơ quan quản hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bt động sản được phép giao cho tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện một số nội dung trong việc xây dựng, quản lý hệ thng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, gồm: xây dựng, cung cấp dịch vụ hệ thng hạ tng kỹ thuật công nghệ thông tin; xây dựng, cung cấp hệ thng phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; thực hiện quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin học, mạng máy tính và các nghiệp vụ, kỹ thuật khác đi với hệ thng thông tin; điều tra, khảo sát đ xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bt động sản; xác định các chỉ tiêu thng kê về nhà ở và thị trường bất động sản”.

Như vậy, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Sở Xây dựng có thể nghiên cứu, áp dụng việc thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng lực để thực hiện việc điều tra, thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bt động sản tại địa phương.

2. Về dự toán kinh phí phục vụ việc xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; thu thập, cập nhật bổ sung các thông tin, dữ liệu; tính toán, công bố các chỉ tiêu thống kê đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đng nghiên cứu, áp dụng công văn s 6269/BTC-HCSN ngày 29/5/2018 của B Tài chính (công văn gửi kèm) để làm cơ sở xây dựng dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- UBND tỉnh Lâm Đồng (để biết);
- Lưu VT, QLN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 160/BXD-QLN năm 2018 xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5