Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 16/BXD-QLN trả lời Công văn 562/SXD-B61 về việc tiếp nhận và quản lý nhà ở của một số cơ quan bàn giao sang cho thành phố do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 16/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 562/SXD-B61 ngày 23/01/2013 của Sở Xây dựng Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 562/SXD-B61 ngày 23/01/2013 của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc tiếp nhận và quản lý nhà ở của một số cơ quan bàn giao sang cho thành phố. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Đối với trường hợp nhà ở nêu tại điểm 1 của công văn số 562/SXD-B61, ngày 05/2/2013 Ban Tổ chức Trung ương có văn bản số 4182-CV/BTCTW gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn về vấn đề này. Do đó, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến tại văn bản riêng.

2. Đối với trường hợp nhà ở nêu tại điểm 2 của công văn số 562/SXD-B61 thì đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố tiếp nhận để quản lý theo quy định của pháp luật nhà ở hiện hành.

3. Đối với nhà ở của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình đường thủy nêu tại điểm 3 của công văn số 562/SXD-B61:

- Đối với những nhà ở đã bố trí sử dụng trước năm 1992 thì thực hiện việc tiếp nhận và đối chiếu với quy định của Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở để giải quyết bán cho các hộ gia đình đang thuê nhà ở này, nếu nhà ở đó thuộc diện được bán.

- Đối với trường hợp Công ty đã bán đấu giá phần diện tích đất liền kề (không phải bán nhà ở) thì đề nghị Sở Xây dựng chuyển hồ sơ sang Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố hướng dẫn để người trúng đấu giá được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất theo đúng thẩm quyền; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình đường thủy có trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ tài chính trong việc bán đấu giá phần diện tích đất liền kề theo quy định pháp luật.

Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố để thực hiện việc quản lý nhà ở theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Thanh tra XD;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16/BXD-QLN trả lời Công văn 562/SXD-B61 về việc tiếp nhận và quản lý nhà ở của một số cơ quan bàn giao sang cho thành phố do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144